Anglistyka w Katowicach – jak ją studiować i po co?

Anglistyka w Katowicach – jak ją studiować i po co?

Anglistyka to bardzo ciekawy kierunek. Polski rynek potrzebuje obecnie ludzi, którzy biegle władają językiem Szekspira. W poniższym tekście omówimy perspektywy zawodowe dla anglistów. Omówimy również, gdzie w Katowicach można studiować anglistykę. Praca magisterska z Anglistyki może wspaniale rozwinąć nasze umiejętności językowe.

Anglista zawsze może pracować jako nauczyciel języka angielskiego. Może on pracować zarówno w szkole prywatnej, jak i państwowej. Inną opcją są korepetycje. Anglista zawsze może pracować jako tłumacz języka angielskiego. Są to klasyczne ścieżki kariery po anglistyce.

Teraz napiszemy coś o mniej standardowych ścieżkach kariery.  Anglista zawsze może pracować jako spedytor. Łatwiej nauczyć anglistę logistyki, niż logistyka nauczyć biegłej znajomości angielskiego. Polska ma coraz więcej kontaktów z zagranicznymi firmami. Osoba, która biegle włada angielskim, jest niezbędna do obsługi klientów zagranicznych. Angielski jest globalnym językiem biznesu. Na wielu stanowiskach nie wymaga się niczego, prócz biegłej znajomości angielskiego. Niezbędnej wiedzy można się douczyć w praktyce. Opcji ogólnie jest mnóstwo.  Tam, gdzie są kontakty międzynarodowe, tam istnieje popyt na osoby z biegłą znajomością angielskiego. Obecnie w cenie są również osoby, które biegle władają nie jednym, a kilkoma językami obcymi. Takie połączenie wzmacnia jeszcze bardziej atrakcyjność anglisty na rynku pracy.

Filologię angielską można w Katowicach studiować na Uniwersytecie Śląskim. Kierunek ten można studiować również na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.  Anglistykę można również szlifować w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.  Kierunek ten jest więc proponowany na wielu uczelniach. Wybierając daną szkołę, warto przeanalizować wcześniej opinie o niej w internecie. Uczymy się nie dla uczelni, a dla siebie. Nie należy popełniać błędu, który polega tylko na studiowaniu dla papierka. Idziemy po to, by zdobyć umiejętności, z których chcemy w przyszłości mieć konkretne pieniądze. To powinno być naszym celem.

Anglistyka w Katowicach – wybrać te studia, czy też nie?

Anglistyka może być z powodzeniem studiowana w Katowicach na paru różnych uczelniach. Czy ją wybrać? To już indywidualny wybór. Anglistyka to z pewnością jest kierunek bardzo perspektywiczny. Po nim mamy naprawdę bardzo bogate możliwości kariery zawodowej. Praca magisterska z Anglistyki może pomóc nam bardzo podszlifować język obcy.

Dodaj komentarz